PGB

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

U vraagt een pgb aan bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor in uw regio. Waar u een pgb aanvraagt, hangt af van de zorg die u nodig heeft. Het is belangrijk dat u eerst controleert of een pgb bij u past.

Pgb voor volwassenen die thuis hulp nodig hebben via de gemeente

Wilt u als volwassene regelen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen? Bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp of door het aanpassen van uw woning? Dan kunt u een pgb aanvragen bij de gemeente op basis van de wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Het pgb op basis van de Wmo zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dat volwassenen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten via dagbesteding.

Lees meer over hoe u een pgb aanvraagt bij de gemeente.

Pgb voor blijvende zorg via het zorgkantoor

Wilt u zorg of ondersteuning inkopen voor iemand die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig heeft? Bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte of beperking? Dan kun u bij het zorgkantoor in uw regio pgb aanvragen op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Dit doet u nadat u een zogenoemde Wlz-indicatie heeft ontvangen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U vraagt de Wlz-indicatie aan bij het CIZ. Het CIZ behandelt uw aanvraag en beoordeelt of u zorg kunt krijgen op basis van de Wlz. Kan dit? Dan krijgt u een indicatie die levenslang geldig blijft. 

Lees meer over hoe u een pgb aanvraagt bij het zorgkantoor.

Meerdere pgb's tegelijk

U kunt meerdere pgb’s tegelijk ontvangen. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging en verpleging. Dan krijgt u een pgb van de gemeente (via de Wmo of Jeugdwet) en de zorgverzekeraar (via de Zorgverzekeringswet). 
Lees meer over het combineren van meerdere pgb’s.

 

Documenten
 • Hoe weet ik of een persoonsgebonden budget (pgb) bij mij past?

  Om een pgb te beheren moet u pgb-vaardig zijn. U moet goede afspraken maken met uw zorgverleners en de administratie bijhouden.

  Vraag en antwoord
 • Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura?

  U kunt kiezen hoe u zorg wilt ontvangen: via een persoonsgebonden budget (pgb) of via zorg in natura. Bij een pgb koopt u zelf.

  Vraag en antwoord
 • Keuzehulp pgb voor informele zorgverleners

  Iemand in uw directe omgeving heeft zorg nodig. U wilt deze zorg (deels) verlenen. Waar moet u aan denken en wat komt hier.

  Vraag en antwoord