PGB

Pgb voor blijvende zorg via het zorgkantoor

Wilt u zorg of ondersteuning inkopen voor iemand die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig heeft? Bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte of beperking? Dan kun u bij het zorgkantoor in uw regio pgb aanvragen op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Dit doet u nadat u een zogenoemde Wlz-indicatie heeft ontvangen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U vraagt de Wlz-indicatie aan bij het CIZ. Het CIZ behandelt uw aanvraag en beoordeelt of u zorg kunt krijgen op basis van de Wlz. Kan dit? Dan krijgt u een indicatie die levenslang geldig blijft. 

Lees meer over hoe u een pgb aanvraagt bij het zorgkantoor.