Disclaimer website

Website

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de gegevens op de website van To Do Service, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd of onjuist is. De gegevens op deze website zijn uitsluitend opgenomen ter informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. To Do Service sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van To Do Service zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (To Do Service) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Volgens de officiële regels is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘todoservive.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van To Do Service en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Daarnaast heeft To Do Service Google Analytics ook zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder is het Analytics account van To Do Service zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Daarmee is het Analytics cookie van To Do Service een niet-privacy gevoelig functioneel first-party cookie dat essentieel is voor de bezoekers omdat daarmee de kwaliteit van To Do Service gewaarborgd kan blijven. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Privacy

To Do Service respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet AVG wordt behandeld.

Auteurs

De informatie op de website van To Do Service wordt verzorgd door Beterkommunicatie. De teksten van het foldermateriaal van To Do Service vallen onder de verantwoordelijkheid van To Do Service.

Financiering

Deze website wordt niet door derden gefinancierd en is eigendom van To Do Service.

E-mail To Do Service

De informatie verzonden in een e-mailbericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. To Do Service staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door To Do Service niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.